#Cohes3ion - Zapraszamy na 2. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu

Zegar 10.07.2020    07:19

Zapraszamy na 2. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu Cohes3ion, które odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r. za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Na spotkaniu online omówimy m.in. Inteligentną Mapę Terytorialną oraz wnioski wynikłe w trakcie przygotowania tego dokumentu. Przedstawione wnioski będą miały wpływ na kształt Regionalnego Planu Działania. W związku z tym spotkanie uznajemy za ważne nie tylko ze względu na realizację projektu Cohes3ion, ale również ze względu na realizację przyszłej RIS Mazovia 2030.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16 lipca. Link z zaproszeniem prześlemy do osób, które zgłoszą swój udział w spotkaniu online.

Zgłoszenia na spotkanie online  przyjmuje  Piotr  Szczypek piotr.szczypek@mazovia.pl do dnia  16  lipca  2020  r.  W  przypadku pytań, zachęcamy do korespondencji ze wskazanąwyżejosobą.