Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w projekcie Cohes3ion

Zegar 21.06.2022    13:03

Proces angażowania decydentów na szczeblu regionalnym i lokalnym w opracowywanie polityk regionalnych na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego należy do jednego z priorytetów w działalności rozwijanej w ramach Unii Europejskiej.

Logo projektu Cohes3ion

Wśród dobrych praktyk istniejących na terenie Mazowsza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawił w ramach projektu Cohes3ion również Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Metropolii Warszawskiej.  Jest to wspólne przedsięwzięcie m.st. Warszawy oraz 39 podwarszawskich gmin, które razem tworzą Warszawski Obszar Funkcjonalny, współfinansowane z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przedstawiona w ramach projektu Cohes3ion praktyka wskazuje na współpracę 40 gmin w jednym z obszarów tematycznych projektu: "zgodność strategii inteligentnej specjalizacji S3 między jednostkami terytorialnymi".

Aby podkreślić znaczenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako narzędzia do wdrażania strategii terytorialnych w sposób kompleksowy, Interreg Europe opublikował właśnie artykuł Zintegrowane strategie na rzecz lepszych polityk ukierunkowanych terytorialnie. Publikacja zawiera odwołania do dobrych praktyk projektów zrealizowanych w ramach Interreg Europe, w tym szeroko opisuje Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Metropolii Warszawskiej. Z oryginalnym artykułem pt. Integrated strategies for better place-based policies można się zapoznać korzystając z powyższego odnośnika.

Logo projektu Cohes3ion, logo Mazowsza i flaga Unii Europejskiej