Spotkanie grupy roboczej ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Zegar 18.05.2022    15:17

Szanowni Państwo,

 

właśnie zakończyła się realizacja ekspertyzy zleconej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot. aktualizacji Priorytetowych kierunków badań, tym z Państwa którzy aktywnie włączyli się w prace z Ekspertami serdecznie dziękujemy i liczmy na dalszą aktywność.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zakończenie tego etapu nie kończy prac nad tym dokumentem kierunkowym dot. inteligentnej specjalizacji. W związku z tym serdecznie zapraszamy na posiedzenie grupy roboczej ds. inteligentnej specjalizacji w obszarze: Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 23,24,26 oraz 27 maja br., w godzinach 10:00 – 13:00, ul Jagiellońska 26 – sala konferencyjna III piętro. Uwaga posiedzenie grupy odbywać się będzie wyłącznie w trybie stacjonarnym!

 

 

 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 20 maja, na adres mailowy: rafal.muszakowski@mazovia.pl oraz piotr.dylewski@mazovia.pl

Serdecznie zapraszamy!