Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie


Departament rozwoju regionalnego
i funduszy europejskich
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Wydział Regionalnego Systemu Innowacji