Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu S3Chem w Płocku

W Płocku 2 kwietnia 2019 r. w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A., odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu S3Chem. Tematem spotkania było zaprezentowanie Platformy S3 na rzecz Modernizacji Przemysłu i chemicznego Obszaru Tematycznego działającego w jej ramach oraz omówienie Planu Działań w projekcie S3Chem.

 

Na spotkanie zostali zaproszeni członkowie Mazowieckiego Klastra Chemicznego, naukowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W trakcie pierwszej części spotkania szczegółowo omówiono Platformę S3 na rzecz Modernizacji Przemysłu, koncentrując się na Chemicznym Obszarze Tematycznym w ramach S3. Zaprezentowano stronę www Platformy S3, jej genezę, ogólne informacje o S3, a także cele i sposoby ich osiągnięcia, jak i regiony zaangażowane w tworzenie S3. Poruszono również priorytetowe tematy, którymi zajmują się poszczególne regiony. Przedsiębiorcy dowiedzieli się, że to początkowa faza projektu –  współtwórcy Platformy są otwarci na nowe pomysły i idee, każdy kto zaangażuje się na tym etapie będzie miał realny wpływ na ostateczny kształt Platformy S3. Interesariusze mogą zgłaszać własne propozycje tematów i grup roboczych. Udział w S3 to inwestycja długoterminowa, która ułatwia nawiązywanie cennych kontaktów, zdobywanie informacji o konkursach i nowych inicjatywach.

Przedstawiciel Mazowieckiego Klastra Chemicznego opowiedział o swoich doświadczeniach ze spotkania w Barcelonie – podkreślił, że projekty nad którymi pracują członkowie są bardzo interesujące i zaawansowane.

Choć Platforma S3 nie ma jeszcze zatwierdzonego źródła finansowania, to proces jest monitorowany przez Komisję Europejską, która pomoże zadbać o zorganizowanie źródeł finansowania dla obiecujących projektów. Zauważono, że inicjatywy realizowane w ramach Platformy S3 są podstawą funkcjonowania przemysłu w UE. Wspominano, jeżeli region Mazowsza nie włączy się w Platformę, to wszystko odbędzie się bez jego udziału i region nie będzie mieć wpływu na żadne decyzje. Polskie przedsiębiorstwa bardzo rzadko uczestniczą w tych spotkaniach, to błąd, ponieważ międzyregionalne kontakty mają ogromne wsparcie Komisji Europejskiej. Uczestnictwo w tego typu projekcie to możliwość mentoringu i nawiązywania kontaktów biznesowych. Jeśli pojawia się ciekawy pomysł, to ma on większe szanse na znalezienie źródła finansowania.

Druga część spotkania została poświęcona omówieniu działań w ramach projektu S3Chem.

Przedstawiciel UMWM Pani Sylwia Sztark wspomniała o założeniach projektu. Kończy się jego pierwszy etap – obecnie trwa monitoring efektów. Pan Witold Zaleski opowiedział Działaniu 1, które dotyczy Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Celem działania jest podnoszenie jakości usług świadczonych przez IOB. To bardzo ważny temat, ponieważ na Mazowszu wiele średniej wielkości przedsiębiorstw potrzebuje bardziej zaawansowanych rozwiązań niż usługi księgowe i pomoc w tworzeniu biznesplanów. UMWM chce pomóc firmom w wyborze najlepszych IOB. Dlatego stworzył system akredytacji IOB. IOB dostaną granty w ramach konkursu i będą testować nowe rozwiązania – to szansa dla przedsiębiorców, bo mogą dostać usługi za darmo. Warto śledzić to działanie i przekonać się, które IOB mają akredytacje.

Następnie przedstawiono Działanie nr 2. Internacjonalizacja klastrów. Konkurs organizowany od kilku lat, o dotacje mogą się ubiegać szeroko pojęte organizacje pozarządowe. Internacjonalizacja klastrów otwiera nowe rynki dla polskich firm. W niektórych państwach zachodnich firmy z branży chemicznej mają problem ze wsparciem naukowym – ponieważ duże instytuty naukowe pracują  dla największych przedsiębiorstw. To szansa dla polskich laboratoriów.

Na koniec zaprezentowano Działanie nr 3 - Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw branży chemicznej. Działanie dotyczy nie tylko MŚP – mogą skorzystać też duże przedsiębiorstwa. Promowanie inwestycji. Możliwa realizacja badań: bezpośrednio, przez partnerstwo, przez zlecenie. Konkurs skierowany do wielu branż, ale promowanie branży chemicznej. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, ze do końca tygodnia dostaną wiadomość e-mail z prezentacją, linkami do stron www, oraz z ankietą dotyczącą gotowości zaangażowania się w omawiane projekty.