Spotkanie 25 lutego 2021 r.

Z końcem lutego 2021 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Forum IOB organizowane przez Województwo Mazowieckie – online.
Spotkanie było skierowane przede wszystkim do Instytucji Otoczenia Biznesu oraz instytucji działających na Mazowszu w obszarze rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.

Rozmowy podczas Forum miały charakter roboczy i były poświęcone m.i.:

  • omówieniu aktywności Województwa Mazowieckiego skierowane do przedsiębiorców i IOB w roku 2021 r.;
  • omówieniu systemu Akredytacji IOB i zmian w systemie akredytacji na poziomie centralnym;
  • uzupełniającemu naborowi grantowemu - rezygnacja z ogłaszania;
  • działania w ramach projektu MSODI skierowane do szerokiego grona odbiorców - spotkania netowrkingowe i proocja Partnerstw IOB oraz ich nowo powstałych usług;
  • otwarte kokursy ofert w roku 2021 w obszarze przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowanie wyniki konsultacji z IOB w zakresie wsparcia kierowanego do MŚP za pośrednictwem IOB.

Zachęcamy do pobrania materiałów ze spotkania.