Spotkanie 24 czerwca 2019 r.

24 czerwca br. odbyło się cykliczne spotkanie Forum IOB organizowane przez Województwo Mazowieckie.

Spotkanie było skierowane w szczególności do Instytucji Otoczenia Biznesu działających na Mazowszu ale również MŚP, które korzystają ze wsparcia doradczego, czy to w postaci usług doradczych albo proinnowacyjnych, czy biorą udział w programach inkubacyjnych lub akceleracyjnych.

Temat spotkania: Wsparcie dla MŚP od kuchni.

Podczas Forum IOB zaprezentowano podejście w realizacji usług dwóch akredytowanych mazowieckich IOB tj. Fundacja Acelerator Innowacji i BTM Innovations Sp.z o.o. (koordynator Mazowieckiego Klastra BioTechMed).

Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się projektem "ModelMazovia - wsparcie dla mazowieckich MŚP w zakresie tworzenia i doskonalenia modeli biznesowych", który realizuje Województwo Mazowieckie w ramach POIR 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „gov_LAB”