Akredytowane IOB

 

 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał akredytację Mazowieckim Instytucjom Otoczenia Biznesu, świadczącym prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Akredytacja udzielana jest na dwa lata.

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) to bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Lista mazowieckich akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu

Lp.

Nazwa IOB

Rodzaj IOB

Akredytacja ważna do

1.

Sekwencja Sp. z o.o.

Centrum Innowacji

2 listopada 2024 roku

2.

Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Centrum Innowacji

18 listopada 2024 roku

3.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

22 listopada 2024 roku

4.

Fundacja Mobile Open Society through wireless Technology (MOST)

Centrum Innowacji

13 stycznia 2025 roku

5.

Fundacja Poszanowania Energii

Centrum Innowacji

28 czerwca 2023 roku

6.

Investin Sp. z o.o.

Centrum Innowacji

16 lipca 2024 roku

7.

Fundacja Akcelerator Innowacji

Centrum Innowacji

7 listopada 2024 roku

8.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

30 czerwca 2023 roku

9.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Centrum Innowacji

17 grudnia 2024 roku

10.

Fundacja Inkubator Technologiczny

Centrum Innowacji

11 grudnia 2023 roku

11.

Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Centrum Innowacji

15 listopada 2023 roku

12.

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

21 listopada 2023 roku

13. Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 14 września 2024 roku
14. Park Naukowo-Technologiczny Świerk Centrum Innowacji 7 listopada 2024 roku