OGŁOSZENIE O NABORZE

Szanowni Państwo!

25 września br. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach IX edycji konkursu INNOWATOR MAZOWSZA. Dziękujemy za złożenie aplikacji. Wnioski zostaną ocenione formalnie, a następnie oceny merytorycznej dokonają Członkowie Oceniający Grup Roboczych i eksperci zewnętrzni.

Wyniki poznamy pod koniec listopada.

____________________________________________________

Archiwum:

IX EDYCJA KONKURSU

Młody przedsiębiorco i młody doktorancie zapraszamy Was do wzięcia udziału
w IX edycji Konkursu Innowator Mazowsza

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.

Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości,
Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe.

Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach:

Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

- w kategorii Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce: 25.000 zł brutto,

II miejsce: 15.000 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł. brutto;

- w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

I miejsce: 15.000 zł brutto,

II miejsce: 12.500 zł brutto,

III miejsce: 10.000 zł brutto,

oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.

Zgłaszający się do konkursu przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

Za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Termin składania wniosków upływa 25. 09. 2017 r. (sekretariat czynny do godz. 16.00).
Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie poniżej.

Wnioski składamy na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednich dla każdej kategorii konkursowej.

Podpisane wnioski aplikacyjne z dopiskiem „Innowator Mazowsza” – kategoria Młoda Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Młody Naukowiec można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wydział Innowacyjności i Rozwoju

Al. Solidarności 61

03-402 Warszawa

Konkurs Innowator Mazowsza objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Administratorem danych osobowych zbioru „Uczestnicy i Laureaci Konkursu Innowator Mazowsza kategoria „Innowacyjny Młody Naukowiec” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest: Marszałek Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie.

Nie zwlekaj i jak najszybciej złóż wniosek!

Możesz wiele zyskać!

 

Kontakt:

Edyta Dul-Pałaszewska
tel. 22 59-79-950

 

Załączniki nie spełniają wymogów dostępności WCAG 2.0 – w razie konieczności zostanie przygotowana wersja dostępna.
Proszę o przesłanie prośby na adres:
edyta.dul@mazovia.pl;aleksandra.jasinska@mazovia.pl