Akredytowane IOB

 

 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał akredytację Mazowieckim Instytucjom Otoczenia Biznesu, świadczącym prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Akredytacja udzielana jest na dwa lata.

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) to bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Lista mazowieckich akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu

Lp. Nazwa IOB Rodzaj IOB Akredytacja ważna do
1. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ośrodek szkoleniowo-doradczy 10 października 2019 roku
2. Sekwencja Sp. z o.o. Centrum Innowacji 2 listopada 2020 roku
3. Netrix Group Sp. z o.o. Centrum Innowacji 9 listopada 2019 roku
4. Instytut Technologii Eksplotacji - Państwowy Isntytut Badawczy w Radomiu Centrum Innowacji 18 listopada 2020 roku
5. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Ośrodek szkoleniowo-doradczy 22 listopada 2018 roku
6. Mazowiecki Klaster BioTechMed reprezentowany przez BTM Innovations Sp.z o.o. Centrum Innowacji 20 grudnia 2018 roku
7. Fundacja Centrum Innowacji FIRE Centrum Innowacji 23 grudnia 2018 roku
8. Fundacja Mobile Open Society through wireless Technology (MOST) Centrum Innowacji 13 stycznia 2019 roku
9. Fundacja Poszanowania Energii Centrum Innowacji 28 czerwca 2019 roku
10. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Ośrodek szkoleniowo-doradczy 25 lipca 2019 roku
11. Investin Sp. z o.o. Centrum Innowacji 16 lipca 2020 roku
12. Fundacja Inkubator Technologiczny Centrum Innowacji 26 października 2020 roku
13. Fundacja Akcelerator Innowacji Centrum Innowacji 7 listopada 2020 roku