Akredytowane IOB

 

 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał akredytację Mazowieckim Instytucjom Otoczenia Biznesu, świadczącym prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Akredytacja udzielana jest na dwa lata.

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) to bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Lista mazowieckich akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu

Lp. Nazwa IOB Rodzaj IOB Akredytacja ważna do
1. Sekwencja Sp. z o.o. Centrum Innowacji 2 listopada 2022 roku
2. Netrix Group Sp. z o.o. Centrum Innowacji 9 listopada 2020 roku
3. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Centrum Innowacji 18 listopada 2020 roku
4. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Ośrodek szkoleniowo-doradczy 22 listopada 2020 roku
5. Mazowiecki Klaster BioTechMed reprezentowany przez BTM Innovations Sp.z o.o. Centrum Innowacji 20 grudnia 2020 roku
6. Fundacja Mobile Open Society through wireless Technology (MOST) Centrum Innowacji 13 stycznia 2021 roku
7. Fundacja Poszanowania Energii Centrum Innowacji 28 czerwca 2021 roku
8. Investin Sp. z o.o. Centrum Innowacji 16 lipca 2020 roku
9. Fundacja Inkubator Technologiczny Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy 26 października 2022 roku
10. Fundacja Akcelerator Innowacji Centrum Innowacji 7 listopada 2022 roku
11. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy 9 grudnia 2020 roku
12. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Centrum Innowacji 17 grudnia 2020 roku
13. Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Centrum Innowacji 15 listopada 2021 roku
14. Fundacja Inkubator Technologiczny Centrum Innowacji 11 grudnia 2021 roku
15. Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy 21 grudnia 2021 roku