Akredytowane IOB

 

 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał akredytację Mazowieckim Instytucjom Otoczenia Biznesu, świadczącym prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Akredytacja udzielana jest na dwa lata.

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) to bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Lista mazowieckich akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu

Lp.

Nazwa IOB

Rodzaj IOB

Akredytacja ważna do

 
 

1.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ośrodek szkoleniowo-doradczy

10 października 2020 roku

 

2.

Sekwencja Sp. z o.o.

Centrum Innowacji

2 listopada 2020 roku

 

3.

Netrix Group Sp. z o.o.

Centrum Innowacji

9 listopada 2020 roku

 

4.

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Centrum Innowacji

18 listopada 2020 roku

 

5.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Ośrodek szkoleniowo-doradczy

22 listopada 2020 roku

 

6.

Mazowiecki Klaster BioTechMed reprezentowany przez BTM Innovations Sp.z o.o.

Centrum Innowacji

20 grudnia 2020 roku

 

7.

Fundacja Mobile Open Society through wireless Technology (MOST)

Centrum Innowacji

13 stycznia 2021 roku

 

8.

Fundacja Poszanowania Energii

Centrum Innowacji

28 czerwca 2021 roku

 

9.

Investin Sp. z o.o.

Centrum Innowacji

16 lipca 2020 roku

 

10.

Fundacja Inkubator Technologiczny

Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy

26 października 2020 roku

 

11.

Fundacja Akcelerator Innowacji

Centrum Innowacji

7 listopada 2020 roku

 

12.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

9 grudnia 2020 roku

 

13.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Centrum Innowacji

17 grudnia 2020 roku

 
14. Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Centrum Innowacji 15 listopada 2021 roku  
15. Fundacja Inkubator Technologiczny Centrum Innowacji 11 grudnia 2021 roku  
16. Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy 21 grudnia 2021 roku