Warsztaty strategiczne dla branży chemicznej

Zegar 02.09.2019    08:50

Partnerstwo Chemiczne w ramach Platformy S3 na rzecz Modernizacji Przemysłu było głównym tematem warsztatów dla przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu, które odbyły się w ramach Forum IOB w ostatnią środę (28.08.2019) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu firm i instytucji m. in. Politechniki Warszawskiej, instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, Grupy AZOTY oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się prof. Marek Marcinek z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Mariusz Kaczmarek przedstawiciel Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Pan Yuri van Loon przedstawiciel ReConfim, konsultant ds. polityki i badań w Ecorys.

Spotkanie składało się z dwóch części: wystąpień prelegentów oraz warsztatów. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące: identyfikacji wyzwań, jakie niesie za sobą współpraca nauki z biznesem nie tylko w obszarze branży chemicznej, zaprezentowano kluczowe kierunki rozwoju strategicznego tego sektora gospodarki, jak również możliwości dalszego rozwoju dzięki współpracy międzynarodowej.

W trakcie warsztatów zaprezentowano grupy robocze ustanowione w ramach Partnerstwa Chemicznego, tj.:

  • Grupa Robocza ds. Polimerów,
  • Grupa Robocza ds. Alternatywnych surowców,
  • Grupa Robocza ds. Zrównoważonych technologii procesowych,
  • Grupa Robocza ds. Recyklingu chemicznego,

jak również postęp prac oraz stopień ich zaawansowania.

Omówiono ponadto poszczególne fazy działalności Partnerstwa, którego ostatecznym celem jest wypracowanie wspólnego protokołu inwestycyjnego dla zaangażowanych stron ws. przygotowania biznesplanów dla przewidywanych inwestycji.

Kluczowym punktem warsztatów była zapowiedź II spotkania Partnerstwa Chemicznego, które odbędzie się 30 września w Brukseli. Do udziału w nim zaproszono wszystkich uczestników warsztatów zainteresowanych rozwinięciem swojej działalności w ramach współpracy międzyregionalnej.

Warsztaty były też okazją do zaprezentowania zebranym stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów Chemicznych ECRN i zbudowania grupy interesariuszy wokół niego.

Ożywiona dyskusja wśród uczestników pozwoliła na wymianę poglądów i zapoznanie się z ideą międzynarodowej współpracy międzyregionalnej w ramach Partnerstwa.   

 

Więcej informacji:

  1. Partnerstwo Chemiczne w ramach Platformy S3 na rzecz Modernizacji Przemysłu: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/chemicals
  2. Europejska Sieć Regionów Chemicznych: http://ecrn.net/