Zapytanie ofertowe

RIS Mazovia Zegar 27.01.2012    10:43
 • nazwa:         PRZYGOTOWANIE RAPORTU BADAWCZO-ANALITYCZNEGO DLA SYSTEMU MONITORINGU I EWALUACJI REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU I PODSTAW EWALUACJI WDRAŻANIA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA
 • symbol:        SR-RPO-III.ZP.U.272.3.2012.AS
 • tryb:        Prawo zamówień publicznych
 • data ogłoszenia:        2012-01-19
 • data otwarcia ofert:        2012-02-10
 • wielkość zamówienia:        Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
 • nazwa:         PRZYGOTOWANIE RAPORTU BADAWCZO-ANALITYCZNEGO DLA SYSTEMU MONITORINGU I EWALUACJI REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU I PODSTAW EWALUACJI WDRAŻANIA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA
 • symbol:        SR-RPO-III.ZP.U.272.3.2012.AS
 • tryb:        Prawo zamówień publicznych
 • data ogłoszenia:        2012-01-19
 • data otwarcia ofert:        2012-02-10
 • wielkość zamówienia:        Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych