Z inteligentną specjalizacją w Czerkasach

Zegar 14.06.2019    15:18

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego zagościła na… Ukrainie.

Na zaproszenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadzili szkolenie dla przedstawicieli ukraińskich agencji rozwoju regionalnego. Pan Marcin Wajda i pani Aleksandra Szwed zaprezentowali mazowieckie podejście do inteligentnej specjalizacji: proces określania obszarów, poszczególne etapy jej ewolucji oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Systemu Innowacji. Celem szkolenia było zapoznanie strony ukraińskiej z rolą RIS3 w kształtowaniu polityki regionalnej.

Wizyta na Ukrainie odbyła się w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”, realizowanego w ramach Programu Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w dniach 10-12 czerwca 2019 r.