XXX Doroczna Konferencja SOOIPP - Forum menadżerów

Zegar 17.04.2019    15:31

W dniach 29 - 31 maja br. w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędzie się XXX Doroczna Konferencja SOOIPP - Forum menadżerów, objęta patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej.

Celem wydarzenia jest dyskusja nad szeregiem zagadnień, które w ostatnich latach stały się przedmiotem ożywionych debat w środowisku menadżerów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

Wiodącą ścieżką tematyczną konferencji będą zagadnienia dotyczące rozwoju oferty ośrodków i dostosowania formuły ich funkcjonowania do zmieniających się oczekiwań naszych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z polityką Industry 4.0. Będziemy analizować zarówno perspektywę policymakers, jak i przedsiębiorców (tych początkujących jak i dużych innowacyjnych firm). W trakcie konferencji znajdzie się również miejsce do wymiany dobrych praktyk związanych m.in. z organizacją programów inkubacji i akceleracji.

Tematami przewodnimi konferencji będą również zagadnienia związane codziennym zarządzaniem ośrodkami, tematy szczególnie istotne w świetle cięgle zmieniającej się rzeczywistości legislacyjnej i formalno-administracyjnej oraz mającej wpływ na sposoby realizowania celów, które przyświecają ośrodkom bezpośrednio wspierającym przedsiębiorców i innowacyjność na poziomie regionalnym i centralnym.

Podczas konferencji możliwe będzie spotkanie osób zarządzających ośrodkami, jak i podjęcie dyskusji z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki państwa i regionów w obszarach interesujących naszych członków.

Partnerzy: