PRZETARG – SEMINARIA

RIS Mazovia Zegar 27.08.2013    14:52

nazwa:     ZAKUP USŁUGI KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI CYKLU 12 JEDNODNIOWYCH SEMINARIÓW W RAMACH PROJEKTU PN. BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU I PODSTAW EWALUACJI WDRAŻANIA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA

 

 

symbol:                   RF-POKL-III.ZP.U.272.90.2013.AS

 

tryb:                        Prawo zamówień publicznych

 

data ogłoszenia:        2013-08-26

 

data otwarcia ofert:    2013-09-10

 

wielkość zamówienia: Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

 

więcej informacji:      http://www.zamowienia.mazovia.pl/?act=info&id=10198