„Katalog produktów eksportowych przedsiębiorców województwa mazowieckiego”

Zegar 25.11.2019    10:25

W ramach działań mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego, podjęto prace zmierzające do przygotowania katalogu ofert produktów eksportowych firm województwa mazowieckiego.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zostanie przygotowany zbiorczy katalog ofert produktów eksportowych firm województwa mazowieckiego, który może być instrumentem promocji potencjału gospodarczego Mazowsza na rynkach zagranicznych i wspomóc przedsiębiorców regionu w zdobywaniu nowych kontaktów handlowych. Katalog będzie prezentowany na targach i wystawach, w ramach rozmów międzyregionalnych z udziałem partnerów zagranicznych, a także w ramach współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z krajowymi agendami wspierania internacjonalizacji.

 

Pełna informacja wraz z formularzem rejestracyjnym dla przedsiębiorców zamieszczona została na stronie:

https://www.mazovia.pl/laprzedsibiorcwkonsumentw/ogloszenia/art,466,katalog-produktow-eksportowych-przedsiebiorcow-wojewodztwa-mazowieckiego.html

 

Formularze należy przesłać na adres: mariusz.rukat@mazovia.pl do końca grudnia br. Informacji na temat tego projektu udziela Mariusz Rukat – Główny Specjalista Wydziału Współpracy i Promocji Gospodarczej Kancelarii Marszałka: tel. 22 59 07 785.