Zdalne spotkanie Forum IOB - 30.07.2020

Zegar 23.07.2020    11:59

Zapraszamy na cykliczne spotkanie Forum IOB, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Serdecznie zapraszam do udziału w Forum IOB, które ze względu na trwający stan epidemii, odbędzie się w formule wideokonferencji w czwartek, 30 lipca2020 r. w godz. 10:00-12:00.

Tematyka spotkania będzie obejmowała omówienie zagadnień związanych z naborem grantowym w ramach projektu MSODI, w tym planowanym do ogłoszenia naborem uzupełniającym i zmianami w projekcie. Dodatkowo zostaną przedstawione propozycje uruchomienia różnych projektów związanych ze wsparciem przedsiębiorczości na Mazowszu.

Na zakończenie Fundacja MOST zaprezentuje wyniki badania potrzeb MŚP "Rozwój w Kryzysie".

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przesłanie zgłoszenia do poniedziałku, 27 lipca br. na adres:  msodi@mazovia.pl i anna.marzec@mazovia.pl

Forum IOB odbędzie się przy wykorzystaniu Microsoft Teams.
Odnośnik, dzięki któremu można dołączyć do spotkania, zostanie przesłany do osób zainteresowanych do 28 lipca.