Zapraszamy na III warsztat dot. aktualizacji RIS

Zegar 06.08.2019    10:25

Zapraszamy na trzeci warsztat w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.

Tematem trzeciego warsztatu będzie Analiza uwarunkowań rozwoju innowacji w Województwie Mazowieckim (dla regionu mazowieckiego regionalnego). Szczegółowe informacje na temat warsztatu przesyłam w załączeniu. Tym razem skoncentrujemy się na wspólnym przygotowaniu analizy SWOT dla regionu mazowieckiego regionalnego.

Warsztat został zaplanowany w dniu 13 sierpnia 2019 roku w godzinach 10:00-15:00, w sali konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 26 na III piętrze.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc podczas warsztatu, istotna będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesyłać do 9 sierpnia 2019 r. na adres emaliowy: zaneta.wojtalewicz@mazovia.pl oraz kamila.milewska@mazovia.pl.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają informację zwrotną upoważniającą do wzięcia udziału w warsztatach.