XXIX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Zegar 04.07.2022    09:18

W czwartek 23 czerwca 2022 roku w formule on line odbyło się XXIX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności, któremu przewodniczył Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

Pierwszym punktem posiedzenia było zatwierdzenie porządku XXIX posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Następnie, Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z XXVIII posiedzenia MRI.

Po zakończeniu części formalnej Rada miała okazję zapoznać się z prezentacją nt. roli własności intelektualnej w działalności innowacyjnej, którą przedstawiła Pani Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie Branżowych Punktów Kontaktowych w ekosystemie wsparcia dla beneficjentów. W trakcie prezentacji omówiono m.in. ofertę BPK Przemysł 4.0 oraz wydarzenia, matchmakingi, wsparcie dla przedsiębiorców i naukowców w 2022 roku. Zagadnienie to przedstawiła Pani Katarzyna Wiśniewska, Koordynator Branżowego Punktu Kontaktowego Przemysł 4.0, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Pani Ewa Dargiewicz, kierownik projektu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zaprezentowała natomiast informacje nt. Partnerstwa EIT Manufacturing na rzecz rozwoju innowacji.

Ponadto, członkom MRI przestawiono wyniki badań kompetencji przyszłości do 2030 roku. Materiał przygotował i przedstawił Pan dr Ziemowit Socha, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości.

Na koniec posiedzenia omówiono rolę Platformy Cyfrowej w rozwoju ekosystemu Przemysłu Przyszłości, którą zaprezentował Pan dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości.

Na tym zakończono XXIX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.