Wizyta studyjna na Mazowszu

W dnia 16-18 października 2019 r. województwo mazowieckie gościło partnerów  projektu AgriRenaissance.
W pierwszym dniu wizyty zaprosiliśmy naszych partnerów do wzięcia udziału w 10 Forum Rozwoju Mazowsza. Forum jest najważniejszym wydarzeniu konferencyjno-warsztatowym w województwie mazowieckim, związanym z rozwojem regionu.

Jego główną ideą jest promowanie innowacyjnych projektów i rozwiązań, które dzięki wsparciu funduszy europejskich są wdrażane i wykorzystywane na Mazowszu. 10 Forum Rozwoju Mazowsza odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Podczas wydarzenia mieliśmy wydzieloną strefę wspólnie z AgroBioClustrem, w której prezentowaliśmy nasze projekty i wymienialiśmy doświadczenia z udziałem gości z Polski i zagranicy.
W drugim wizyty skoncentrowaliśmy się na prezentacji mazowieckich firm działających na rzecz rozwoju sektora rolno-spożywczego. W ten sposób mogłyśmy zaprezentować  naszym partnerom w jaki sposób funkcjonują tradycja kooperuje z wysoką techniką w sektorze rolno-spożywczym. Partnerzy projektu odwiedzili:

 

  • Warszawski hurtowy rynek rolno-spożywczy - przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie rynkiem hurtowym w następujących sektorach: owoce i warzywa, kwiaty, żywność - B2B;
  • Vigo System S.A - czujniki podczerwieni dla rolnictwa;
  • Zakład produkcyjny Bakoma Sp. z o.o.- producent produktów mlecznych.


W trzecim dniu wizyty, w siedzibie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę studyjną. Podczas spotkania partnerzy projektu  podzielili się swoim spostrzeżeniami w jaki sposób rozwijać sektora e rolno-spożywczym na Mazowszu w aspekcie innowacyjności. Wnioski z wizyty pozwoliły nam ulepszyć działania w ramach Plan działań projektu.


W wyniku tych trzech dni wizyty studyjnej uzyskano cenne rekomendacje i możliwości poprawy, które zostaną uwzględnione przy realizacji regionalnego planu działania.