Warsztaty rekomendacyjne dot. animatorów rozwoju gospodarczego na Mazowszu

Zegar 13.10.2021    10:31

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przeprowadził warsztaty rekomendacyjne w formie online dot. animatorów rozwoju gospodarczego na Mazowszu.

Było bardzo inspirująco! Serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie wszystkim uczestnikom, w szczególności dziękujemy Pani Katarzynie Modrzejewskiej za profesjonalne poprowadzenie warsztatu.

Efektem warsztatów będą rekomendacje do drugiej edycji otwartego konkursu ofert, ogłaszanego przez UMWM pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”. Nowy konkurs zostanie ogłoszony na początku 2022 r.