STRATEGIA e–ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007–2013

Dokumenty strategiczne Zegar 20.02.2017    13:06

Najtrudniejsza jest odpowiedz na pytanie: jak skłonic szeroka game partnerów, rozproszonych w róznych instytucjach regionu do zaangazowania sie w działania na rzecz rozwiazywania problemów, których dotad nie uznawali za istotne, do właczenia w prace ich instytucji — na ogół nie powołanych do pełnienia roli lidera społeczenstwa informacyjnego i posiadajacych ograniczone zasoby. Reszta, to łatwizna!
Gareth Hughes
Sekretarz Generalny ERIS@