Spacerkiem Po Innowacjach II

Inne Zegar 21.02.2017    13:10

Podręcznik Spacerkiem po Innowacjach II, podobnie jak jego pierwsza edycja, jest narzędziem wsparcia innowacyjności, skierowanym do wszystkich zainteresowanych – nie tylko do przedstawicieli biznesu, administracji, środowisk naukowych, lecz także pozostałych mieszkanców województwa mazowieckiego. Opracowanie przedstawia w sposób przejrzysty i zrozumiały podstawowe pojęcia związane z ogólnie pojętą innowacyjnością, prezentuje również możliwości finansowania działalności innowacyjnej, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.