Spacerkiem Po Innowacjach I

Inne Zegar 22.02.2017    13:10

Opracowanie podręcznika SPACERKIEM PO INNOWACJACH jest odpowiedzią władz samorządowych na postulaty dotyczące stworzenia wygodnego narzędzia, które w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawi trudne zagadnienia związane z całym procesem wdrażania innowacji.