REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA MAZOWSZA 2007-2015

Dokumenty strategiczne Zegar 23.02.2017    13:03

Regionalna Strategia Innowacji (RIS – „Regional Innovation Strategy”) dla Mazowsza jest dokumentem, który wskazuje w jaki sposób władze samorzadowe województwa beda starały sie rozwijac region poprzez wspieranie innowacji i innowacyjnosci. W celu jej efektywnej implementacji niezbedne jest uzyskanie poparcia dla strategii wsród uczestników regionalnego systemu innowacji. Dlatego też koniecznym elementem działan jest uzyskanie konsensusu społecznego w zakresie celów i działan RIS.