Raport z badania: Ocena potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora technologii fotonicznych na Mazowszu

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 23.11.2018    12:10

Badanie posłużyło do wykrycia potencjałów i perspektyw dla rozwoju technologii fotonicznych na terenie województwa mazowieckiego. Z raportu można dowiedzieć się m.in. o:

  • Branży fotonicznej na świecie i jej przyszłości
  • Sektorze fotonicznym na Mazowszu i jego potencjale naukowo-badawczym
  • Rekomendowanych działaniach dla branży w regionie

Zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego badanie wykazało słabe i mocne strony branży technologii fotonicznych w regionie. Zawarte wnioski i rekomendacje mogą stanowić punkt wyjściowy do wspierania i zarządzania tą gałęzią gospodarki na terenie województwa.