Podsumowanie fazy badań i analiz projektu RIS MAZOVIA

Broszury Zegar 22.02.2017    13:03

Prezentujemy wybrane wyniki badan i analiz przeprowadzone w ramach projektu RIS MAZOVIA (6.PR UE) realizowanego od 1 czerwca 2005 r., zamykające etap przygotowań do sformułowania dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Regionalna Strategia Innowacji utworzona będzie na podstawie analizy potrzeb przedsiębiorstw oraz potencjału sektora badawczego i instytucji otoczenia biznesu. W efekcie, strategia określi priorytety polityki innowacyjnej Mazowsza i jej wpływ na regionalna infrastrukturę wspomagająca innowacyjność.