Innowator Mazowsza 2008

Broszury Zegar 23.02.2017    13:02

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą publikacją, opisującą szczegółowo założenia oraz przebieg pierwszej odsłony Konkursu „Innowator Mazowsza”. Mamy nadzieję, że posłuży ona popularyzacji idei innowacyjności w naszym regionie, a także stanie się inspiracją do podejmowania nowych, ambitnych działań, które wpłyną na gospodarczy rozwój Mazowsza.