Broszura "Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku"

Broszury Zegar 30.12.2021    13:00

Broszura streszczająca najważniejsze informacje zawarte w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku, w wersji polskiej i angielskiej.

Pobierz broszurę