Badanie nr 6 – „Powiązania kooperacyjne między firmami z udziałem zagranicznym a firmami krajowymi – efekt dyfuzji wiedzy i innowacji

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 21.02.2017    13:00

Autorzy raportu dokonują analizy procesu współpracy i tworzenia związków kooperacyjnychmiędzy firmami z udziałem zagranicznym a firmami krajowymi na Mazowszu oraz wpływu ww. powiązań kooperacyjnych na proces podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności firm i regionu (efekt dyfuzji wiedzy i innowacji) i tym samym rozwoju Mazowsza (spillover effects).