Badanie nr 5 – ,,Badanie poziomu aktywności międzynarodowych firm Mazowsza – identyfikacja firm nieeksporterów’’

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 21.02.2017    12:42

Raport zawiera szczegółową analizę mazowieckiego eksportu oraz wypracowane rekomendacje w zakresie możliwości zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego w międzynarodową działalność gospodarczą oraz wzmocnienia ich postaw proeksportowych.