Analiza zmian w działalności podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu w kontekście realizacji RIS Mazovia 2007-2015

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 14.02.2017    12:57

Przedstawiony raport ma na celu dostarczenie wiedzy na temat zmian w zakresie potencjału innowacyjnego województwa mazowieckiego oraz funkcjonowania podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu w latach 2009-2011. Analizy zawarte w raporcie zostały przygotowane w oparciu o dane statystyczne znajdujące się  bazach Głównego Urzędu Statystycznego, w większości wcześniej nie publikowanymi.