Porozmawiajmy o przyszłości inteligentnej specjalizacji Mazowsza w Żyrardowie!

Zegar 05.03.2019    12:46

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna cykl spotkań w subregionach, poświęconych regionalnej inteligentnej specjalizacji.

W 2017 r. Województwo Mazowieckie rozpoczęło przegląd inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, na który składają się min. analizy i badania, dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, analizy informacji z monitoringu w zakresie postępów realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku oraz konsultacje społeczne angażujące najważniejsze grupy interesariuszy. Na I kwartał  2019 r. zaplanowano proces konsultacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w subregionach uwzględniających nowy podział statystyczny Mazowsza, w tym nowe subregiony (NUTS 2), dlatego też zapraszamy do udziału w spotkaniach  dotyczących oczekiwanego kształtu  inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w związku z przygotowaniem do perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Terminy i miejsca spotkań:

15 marca Żyrardów g. 11:00

Resursa, ul. 1 Maja 45, sala balowa.

Potwierdzenie chęci uczestnictwa

25 lutego Siedlce- spotkanie odbyło się.

1 marca Radom- spotkanie odbyło się.

4 marca Ciechanów- spotkanie odbyło się.

6 marca Płock- spotkanie odbyło się.

8 marca Ostrołęka- spotkanie odbyło się.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Państwa aktywny udział oraz uwagi i spostrzeżenia będą miały istotny wpływ na kształt dokumentów strategicznych i zakres interwencji publicznej planowanej w unijnej perspektywie 2020+. Uczestnictwo prosimy potwierdzać mailowo na adresy podane w linku pod każdym z terminów.