Prawa do materiałów opublikowanych w serwisie www.innowacyjni.mazovia.pl

Strona internetowa www.innowacyjni.mazovia.pl jest własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i jest chroniona prawami autorskimi, a także przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Wszelkie prawa do zawartości serwisu są zastrzeżone.

Pobieranie/drukowanie/kopiowanie/powielanie/rozpowszechnianie treści serwisu jest dozwolone pod warunkiem poszanowania praw autorskich (podania źródła informacji, tj. adres strony serwisu, data odwołania się do informacji) oraz praw wynikających z rejestracji znaków należących do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron oraz serwisów internetowych, do których odnośniki są/będą zamieszczone w niniejszym serwisie, o ile nie jest ich właścicielem. Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich na własną odpowiedzialność.

Korzystanie z materiałów, które nie są własnością Urzędu wymaga uzyskania zgody autora takiej informacji.

Zakazane jest korzystanie ze strony internetowej www.innowacyjni.mazovia.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.