Oferta programów transnarodowych i międzyregionalnego Interreg na lata 2021-2027

Zegar 17.11.2022    10:12

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Forum IOB poświęconym tematyce programów transnarodowych i międzyregionalnego Interreg na lata 2021-2027.

Grafika na białym tle, po lewej stronie znajduje się logotyp Forum Instytucji Otoczenia Biznesu w granatowym podwójnym okręgu. W centralnej i prawej części umiejscowiony jest tytuł spotkania Oferta programów transnarodowych i międzyregionalnego Interreg na lata 2021-2027. Pod tytułem znajdują się trzy ikony oraz opisy. Pierwsza jest ikona kalendarza, obok podana jest data: Środa, 30 listopada 2022 r., druga ikona to zegar, obok podane są godziny: 10:00 - 13:00, trzecia to ikona komputera, obok treść: online - Microsoft Teams.

Podczas spotkania wystąpią przedstawicielki Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które omówią główne założenia programów Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa.

Zaprezentowane zostaną także przykłady projektów z udziałem mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Termin: środa, 30 listopada 2022 r., w godzinach 10:00-13:00.
Miejsce: spotkanie online za pośrednictwem MS Teams.

Obowiązują zgłoszenia, które przyjmujemy do piątku, 25 listopada za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie zapraszamy!