Nowe zaproszenie do składania wniosków #COSME_EU

Zegar 05.11.2020    10:47

Czy masz pomysł, który mógłby wzmocnić doskonałość zarządzania klastrami i ułatwić wymianę i strategiczną współpracę między #klastrami w całej Europie?

 

Sprawdź wymagania i aplikuj do 02.02.2021 ! mail

Głównym celem działania jest wzmocnienie doskonałości zarządzania klastrami oraz ułatwienie wymiany i strategicznego partnerstwa między klastrami i wyspecjalizowanymi ekosystemami i miastami w całej Europie, w tym poprzez wdrożenie programu mobilności „ClusterXchange”. Ponieważ wysokiej jakości zarządzanie klastrami i strategiczne powiązania między klastrami są kluczowymi elementami odnoszącymi sukcesy światowej klasy klastrów, działanie ma na celu wspieranie konkurencyjności MŚP i pomaganie firmom w uzyskaniu dostępu do rynków globalnych.
Celem szczegółowym jest usprawnienie współpracy, tworzenie sieci kontaktów i uczenie się organizacji klastrowych i ich członków w celu profesjonalizacji wyspecjalizowanych i dostosowanych usług wsparcia biznesowego świadczonych lub kierowanych do MŚP.

Więcej szczegółów na stronie:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme