Nowa publikacja o RIS

Zegar 30.12.2021    14:27

Zapraszamy do pobrania broszury.

Za nami pierwszy rok wdrażania Regionalej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Rok 2021 był rokiem ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, ale i nowych możliwości. Patrząc wstecz możemy powiedzieć, że Województwo Mazowieckie odnalazło się w odmienionej rzeczywistości i właściwie odpowiedziało na pojawiające się potrzeby, przy czym skutecznie realizowało swoje podstawowe zadania. Nie byłoby to możliwe bez Państwa mobilizacji i zaangażowania. Kończąc ten rok oddajemy w Państwa ręce broszurę podsumowującą najważniejsze elementy Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Dokument można pobrać w wersji polskiej lub angielskiej.

Pobierz broszurę w wersji polskiej

 

Pobierz broszurę w wersji angielskiej - download the brochure in English