„Możliwości dla sektora FOTONIKI w Programie Horyzont Europa” - webinarium

Zegar 19.11.2021    10:28

NCBR-DKPK (Dział Krajowego Punktu Kontaktowego w ramach NCBR) zaprasza Państwa na webinarium „Możliwości dla sektora FOTONIKI w Programie Horyzont Europa”, podczas którego eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR zaprezentują potencjalne możliwości uczestnictwa w ramach aktualnych konkursów w Programie Horyzont Europa.

Formalne aspekty uczestnictwa w Programie zostaną urozmaicone również praktycznymi przykładami projektów realizowanych w ramach Programu H2020 – poprzednika Programu Horyzont Europa. Do prezentacji przykładów projektów zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji z wieloletnim doświadczeniem w uczestnictwie w Programach Ramowych UE:

 • Vigo System S.A. - w ramach Programu H2020 firma zrealizowała siedem projektów, w 7 Programie Ramowym – były to cztery projekty.
 • Politechnika Warszawska i zespół Prof. Małgorzaty Kujawińskiej, z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki zrealizował 8 europejskich projektów w ramach kolejno 5, 6 i 7 Programu Ramowego; a obecnie w ramach Programu H2020 realizuje cztery projekty.
 • Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (PPTF): aktywnie uczestniczy w pracach Europejskiego Partnerstwa Photonics21 oraz w dwóch europejskich projektach – jako polski hub fotoniczny- PhotonHub Europe i BestPhorm21.
 • Uniwersytet Warszawski - zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich beneficjentów Horyzontu 2020, pod kątem liczby uczestnictw i koordynacji. UW zrealizował ponad 100 projektów, zwykle w ramach międzynarodowej współpracy. Dofinansowanie na wszystkie projekty realizowane przez UW, w ramach Horyzontu 2020, wynosi łącznie ponad 32 mln euro.

Zaproszeni prelegenci:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Hańczyc, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Maciej Nowakowski, Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, Dyrektor Operacyjny
 • Piotr Warzybok, Vigo System S.A., Kierownik zespołu zarządzania projektami

Zaproszeni goście zaprezentują swoje doświadczenia we współpracy międzynarodowej w zakresie technologii fotonicznych oraz następujące przykłady projektów:

 1. Projekt NextPho21 – Developing and implementing the Next European Photonics21 industrial PPP Strategy. Projekt został złożony w ramach obszaru ICT, w H2020 - H2020-EU.2.1.1. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies - Information and Communication Technologies (ICT)
 2. Projekty ActPhast4.0, ActPhast4.R i PhotonHub Europe oferujące dla firm i instytucji badawczych „One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe”. Projekty zostały złożone w ramach obszaru ICT, w H2020 - H2020-EU.2.1.1. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies - Information and Communication Technologies (ICT).
 3. Projekt UPRECON - Ultrafast photonics for the detection and recognition of toxic spine-structures of amyloid aggregates linked to neurodegenerative disease, złożony w ramach działania MSCA-IF-2016 - Individual Fellowships.

Webinarium: Możliwości dla sektora FOTONIKI w Programie Horyzont Europa
Termin spotkania: 23.11.2021 (10.00 -12.45)
Miejsce: potkanie w formule online, na platformie Clickmeeting
Organizator: NCBR-DKPK (NCBR- Dział Krajowego Punktu Kontaktowego)

Link do informacji o wydarzeniu:
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-mozliwosci-dla-sektora-fotoniki-w-programie-horyzont-europa

Serdecznie zapraszamy.