Kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy - warszaty on-line.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie firma Bluehill Sp. z o.o. organizuje cykl warsztatów on-line poświęconych najbardziej poszukiwanym kompetencjom zawodowym na mazowieckim rynku pracy.

 

W związku z tym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach i podzielenia się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami.

Na warsztatach będziemy dyskutować m.in. nad tym jakich kompetencji zawodowych poszukują pracodawcy na Mazowszu, jakie kompetencje będą kluczowe w najbliższych latach oraz w jaki sposób Samorząd Województwa Mazowieckiego mógłby odpowiedzieć na zidentyfikowane potrzeby w zakresie kształtowania kompetencji zawodowych. Identyfikacja kompetencji, umożliwi optymalne zaprojektowanie przyszłych form wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Będziemy szukać rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całego województwa. W polu naszych zainteresowań znajdą się w szczególności poszukiwane przez przedsiębiorców kompetencje zawodowe istotne dla rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na ukierunkowanie wsparcia publicznego w latach 2021-2027 lub planują starać się o dofinansowanie– zapraszamy do rejestracji na spotkania!

Do udziału w spotkaniach można zapisać się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://mazowieckiekompetencje.pl/.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami dot. koncepcji inteligentnej specjalizacji Mazowsza: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/inteligentna-specjalizacja.html. Informacje na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku dostępne są w formie broszury do pobrania pod adresem: https://innowacyjni.mazovia.pl/download/2370/.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Liczymy, że zechcą Państwo podzielić się swoją wiedzą.