II edycja Mazovia Circular Congress już 11 października!

Zegar 03.09.2019    08:18

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju zapraszają do wzięcia udziału w II edycji Mazovia Circular Congress już 11 października br. (Białostocka 22, Warszawa).

Kongres, będący spotkaniem polskich oraz światowych ekspertów i praktyków, stanowi znakomitą okazję do pogłębienia wiedzy na temat jednego z priorytetowych trendów gospodarczych jakim jest circular economy. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną dobre praktyki biznesowe, unikatowe rozwiązania polskich start-up’ów oraz doświadczenia miast i regionów z całego świata, a także realne korzyści płynące z transformacji gospodarki w kierunku cyrkularnym. Uczestnicy będą mieli okazję wzięcia udziału w jednej z trzech sesji warsztatowych poświęconych: Circular Cities, Food Wasting oraz Start-up’om, a także zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami firm oferujących technologie czy usługi cyrkularne.

 

Zarejestruj się już dziś!