Fabryka Przyszłości 2022

Zegar 16.09.2022    08:23

Konkurs dla przedsiębiorców wdrażających rozwiązania z zakresu transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej!

Platforma Przemysłu Przyszłości organizuje konkurs dla przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną na terenie Polski. Jego celem jest wskazanie i promocja dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej oraz wdrażania zarówno zaawansowanych rozwiązań technologicznych, jak i innowacji społecznych i środowiskowych. Ponadto służyć ma inspirowaniu i wsparciu fabryk na drodze do Przemysłu 4.0 oraz transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Kategorie konkursowe odpowiadają siedmiu obszarom transformacji zgodnym z metodą ADMA (Advanced Manufacturing). Koncepcja ADMA ukierunkowana jest na wsparcie przedsiębiorstw sektora produkcyjnego na drodze w kierunku „fabryk przyszłości”: bardziej konkurencyjnych, innowacyjnych, korzystających z nowych technologii z zachowaniem dbałości o pracowników i zasoby środowiska naturalnego.

Przedsiębiorstwa mogą powalczyć o wyróżnienie w następujących kategoriach:

  • Zaawansowane Technologie Produkcyjne;
  • Fabryka Cyfrowa;
  • Fabryka Ekologiczna;
  • Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta;
  • Organizacja skupiona na człowieku;
  • Inteligentna produkcja;
  • Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 roku. Szczegółowe zasady, założenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.