Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku

Zapoznaj się z broszurą na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku!

W dniu 16 marca 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS).

Celem głównym RIS jest uzyskanie przez województwo mazowieckie pozycji jednego z liderów innowacyjności w Europie Środkowej i Wschodniej do roku 2030. W porównaniu z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza obowiązująca do 2020 roku znacznej modyfikacji uległa wizja. Po raz pierwszy zapisy strategii były tworzone przy bezpośredniej współpracy interesariuszy, którzy pomogli m.in. określić nowy zestaw celów strategicznych:

  • Zwiększanie aktywności innowacyjnej na Mazowszu,
  • Silne i efektywnie działające łańcuchy wartości łączące przedsiębiorstwa,
  • Efektywny ekosystem tworzenia i wspierania innowacji,
  • Wzrost umiędzynarodowienia mazowieckiego ekosystemu innowacji.

Inteligentna specjalizacja pozostaje integralnym elementem strategii, umożliwiającym ukierunkowanie realizacji działań na nisze rozwojowe zidentyfikowane w procesie przedsiębiorczego odkrywania. Podobnie, jak w poprzedniej RIS, inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego opiera się na czterech interdyscyplinarnych obszarach tematycznych, w oparciu o które realizowany jest proces przedsiębiorczego odkrywania, prowadzący do identyfikacji wyzwań i tworzenia narzędzi wsparcia. Obszary inteligentnej specjalizacji poddano przeglądowi i aktualizacji w oparciu o doświadczenia we wdrażaniu poprzedniej edycji RIS. Po aktualizacji obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza to:

  • bezpieczna żywność (BEZY),
  • inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze (INSPI),
  • nowoczesny ekosystem biznesowy (NEKO),
  • wysoka jakość życia (WOJAŻ).