Spotkanie projektowe – Magdeburg

12 lutego 2020 r. w Magdeburgu – stolicy Saksonii – Anhalt odbyło się pierwsze spotkanie, w drugiej fazie (fazie monitorowania) projektu S3Chem. W sptkaniu uczestniczyło wiekszość przedstawicieli z regionów partnerskich.

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie pierwszych wyników realizacji Regionalnego Planu Działania. Skupiono się na przedstawieniu postępów z jego wdrażania u każdego z partnerów. Większość z nich odnosi sukcesy we wdrażaniu działań zawartych w ich planach, a poziom wskaźnika realizacji wynosi około 50–60%.

Ponadto partnerzy omówili dalszą procedurę dotyczącą kwestii organizacyjnych w projekcie.

Przedstawiono również propozycję broszury, która będzie dystrybuowana podczas konferencji podsumowującej 5 lat współpracy w ramach projektu, zaplanowanej na czerwiec w Limburgii. Partnerzy omówili jej treść i strukturę oraz uzgodnili harmonogram jej opracowania.

Regionalne Plany Działania, każdego z partnerów, dostępne są na stronie projektu.

 

Więcej informacji:

- https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/projekty-miedzynarodowe/s3chem.html

- https://www.interregeurope.eu/s3chem/