S3Chem - ankieta i prezentacja

Jeżeli jesteś podmiotem zainteresowanym inicjatywą S3Chem i udziałem w Platformie S3 zachęcam do pobrania ankiety.

Najwięcej informacji o Chemicznym Obszarze Tematycznym jest tutaj: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/chemicals,

szerzej o Platformie S3: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home i Platformie S3 na rzecz Modernizacji Przemysłu: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation.

W razie dodatkowych pytań sobą kontaktową jest:

Sylwia Sztark – kierownik Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji, tel. 022 51 17 428, e-mail: sylwia.sztark@mazovia.pl