Konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu S3Chem w Halle (Niemcy)

To ważne wydarzenie zostało zorganizowane przez niemieckich partnerów projektu, Ministerstwo Gospodarki, Nauki i Cyfryzacji Saksonii-Anhalt (partner wiodący) oraz Instytut Polityki Strukturalnej i Rozwoju Gospodarczego (ISW) odbyło się 26 lutego 2019 r. w Halle (Saale).


Ponad 60 uczestników miało okazję zapoznać się z projektem S3Chem oraz doświadczeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas pierwszych trzech lat projektu. Ponadto trzecia konferencja upowszechniająca S3Chem poświęcona była regionalnym strategiom innowacji w dziedzinie chemii i biogospodarki, a także przyszłym działaniom promującym innowacje w sektorze chemicznym oraz biogospodarki.


Wydarzenie otworzył Thomas Steinmetz przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Nauki i Cyfryzacji Saksonii-Anhalt. W swoim przemówieniu wyjaśnił znaczenie i korzyści międzynarodowych partnerstw i projektów, takich jak S3Chem. Następnie wyświetlono uczestnikom ciekawe prezentacje na temat Chemii 4.0 i programów finansowania innowacji w Saksonii-Anhalt. Przedstawiono innowacyjne Centrum Wydajności Fraunhofera dla Chemii i Biosystemów jako ważny punkt kontaktowy dla tworzenia sieci kontaktów między biznesem a nauką w branży chemicznej w środkowych Niemczech. Szczególny nacisk położono na prezentację i rozpowszechnienie głównych ustaleń projektu i wyciągniętych wniosków. Z tego powodu Andreas Fiedler, przedstawiciel Instytutu, przedstawił projekt, podsumował najważniejsze wyniki i podkreślił, że projekt S3Chem jest ważną platformą współpracy służącą wymianie doświadczeń związanych z wdrażaniem polityki innowacji.


Ponadto, każdy z partnerów projektu przedstawił swoje pomysły dotyczące regionalnych planów działania. Renatka Krcova, Dyrektor wykonawczy Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN), która wzięła udział w spotkaniu w Halle, odniosła się  do platformy inteligentnej specjalizacji w zakresie modernizacji przemysłowej w Chemicznym Obszarze Tematycznym i podkreśliła powstanie tego obszaru, to sukces. Za pomocą Platformy S3 można wykorzystać duży potencjał do połączenia platformy z projektem S3Chem, a także wykorzystać zgromadzoną wiedzę i włączyć do działania  odpowiednich interesariuszy.
Oprócz wykładów w ramach projektu zorganizowano spotkanie networkingowe, podczas którego wystawcy mieli szansę zaprezentować się ze swoimi prezentacjami oraz firmowymi stoiskami z plakatami i broszurami. Wystawcy przedstawili szereg klastrów funkcjonujących w regionie i sieć działającą w dziedzinie innowacji i chemii w Niemczech. Poinformowali również uczestników o swoich działaniach.


Drugiego dnia spotkania projektowego zorganizowano wizytę w ValuePark w Schkopau. Partnerzy i interesariusze mieli okazję zobaczyć innowacyjne centrum pilotażowe Fraunhofer do syntezy i przetwarzania polimerów (PAZ). Jest to unikalne centrum pilotażowe, w którym nowe materiały polimerowe są opracowywane, wytwarzane i wdrażane we współpracy z partnerami przemysłowymi. Ponadto, uczestnicy mieli szansę spotkać się z interesującymi instytucjami, takimi jak Klaster Bioekonomii, który jest ważnym motorem innowacji w dziedzinie biogospodarki w środkowych Niemczech, a także Centrum Innowacji i Technologii Merseburg (Mitz). Podczas wizyty na miejscu kilku uczestników skorzystało z okazji, aby nawiązać kontakt z odpowiednimi instytucjami i przedyskutować możliwe opcje współpracy.

Obejrzyj film, podsumowujący fazę wdrożeniową projektu