MAZOWIECKIE DNI TWÓRCZOŚCI DESIGNU I INNOWACYJNOŚCI (MDTDI)

Mazowieckie Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności to wyjątkowe połączenie kreatywności, nauki, wzornictwa i przedsiębiorczości. Dwa dni poszukiwania inspiracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy twórcami, projektantami, innowatorami, przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i samorządów.

Podczas organziacji MDTDI mieliśmy okazję odwiedzić łącznie 24 salony tematyczne oraz kilkanaście inspirujących debat i kreatywnych warsztatów. Imprezie towarzyszyła wystawa designerskich, wyróżniających się produktów i wynalazków, a także cykl warsztatów regionalnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.
MDTDI to unikalna w skali Mazowsza impreza poświęcona przemysłom kreatywnym i innowacjom.
Celem wydarzania było pokazanie potencjału branży kreatywnej i innowacyjnej na obszarze województwa mazowieckiego.
I edycja MDTDI  zorganizowana została w dniach 23-24 września 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zaś II edycja – w dniach 25-26 czerwca 2014 r. w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

MDTDI odwiedziły osoby zainteresowane tematami nowych technologii i designu. Wśród nich znaleźli się nie tylko młodzi twórcy, ale również przedsiębiorcy, którzy zauważają olbrzymi potencjał jaki daje wdrożenie kreatywnych rozwiązań dla biznesu. Mogą one stanowić wartość dodaną dla firmy i oferowanych przez nią usług czy produktów, ponieważ umożliwiają wyróżnienie się od konkurencji i zwracają  uwagę potencjalnego klienta właśnie na ich ofertę.

Jak zauważył Pan Leszek Król, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich: Obecnie rynek staje się coraz bardziej interesujący zarówno dla absolwentów, jak i dla biznesu. Przedsiębiorcy widzą potrzebę rozwoju oraz wyróżnienia swoich usług czy produktów spośród konkurencji, natomiast młodzi ludzie maja coraz większą szansę na znalezienie ciekawej pracy. Kreatywność, talent i umiejętności jednostki staną się jednym z ważniejszych kryteriów wyboru przyszłych pracowników.

Mazowieckie Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności pokazały, że na Mazowszu powstaje design z lokalnym DNA. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu ciekawych i twórczych przedsięwzięciach – poczynając od warsztatów, przez wystawę prezentująca designerskie przedmioty, aż po inspirujące spotkania z artystami z dziedzin kreatywnych. Wszystkie te działania miały za cel wsparcie rozwoju twórczego biznesu w regionie oraz promocję twórczości młodych ludzi. To wydarzenie stało się okazją do licznych spotkań, wymiany myśli i nowych idei, które w niedalekiej przyszłości  mogą przerodzić się w ciekawe projekty.