INFOSEMINARIA REGIONALNE

W okresie od 12.11.2012 r. do 13.12.2013 r. w ramach MSODI zorganizowano i przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego 126 infoseminariów z zakresu innowacji, których uczestnikami byli przedstawiciele firm, instytucji otoczenia biznesu, środowiska akademickiego i naukowego oraz administracji publicznej.

Celem organizowanych infoseminariów było podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia innowacji w rozwoju gospodarczo – naukowo – społecznym oraz kształtowanie I promowanie postaw proinnowacyjnych w regionie.
Zadanie zrealizowane zostało w podziale na 12 modułów tematycznych, tj.:

 • Działania promujące dobre praktyki w obszarze innowacji;
 • Spotkania ze studentami kierunków strategicznych,  autorytetami z zakresu przedsiębiorczości oraz nauki w celu propagowania tzw. dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń;
 • „Mazowiecki przedsiębiorca na rynkach międzynarodowych” – spotkania poświęcone współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi ze wskazaniem efektów kooperacji z potencjalnymi partnerami międzynarodowymi;
 • Podnoszenie świadomości innowacyjnej i kreatywności w regionie.
 • Spotkania dotyczące tematyki „user-driven-innovation”;
 • Procesy inwestycyjne – pozyskiwanie kapitału z  funduszy typu seed/venture capital, na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa/komercjalizacji wyników badań – spotkania informacyjne pokazujące dobre praktyki, najskuteczniejsze narzędzia;
 • Eko – Innowacje w sektorze energetycznym;
 • Rozwój poprzez design;
 • Działania na rzecz promowania rozwoju clusteringu w regionie;
 • Zarządzanie analizami potrzeb w obszarze stymulowania rozwoju innowacyjności na poziomie przedsiębiorstw;
 • Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw.

Do prowadzenia spotkań zapewniono wykwalifikowany zespół ekspertów posiadających bogatą, międzynarodową wiedzę i praktykę w zakresie innowacji. Przed rozpoczęciem oraz w trakcie realizacji przeprowadzono kampanię promującą projekt pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo — Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” starając się dotrzeć z ofertą seminariów do szerokiego grona odbiorców.

W infoseminariach udział wzięło łącznie 4133 osoby, z czego pierwszy raz w projekcie uczestniczyło  3638 osób.

Cykl infoseminarlów z zakresu innowacji zakończył się sukcesem i zebrał bardzo pozytywne opinie uczestników. Docierając do świadomości uczestników z szeroko pojętym tematem innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego niewątpliwie przygotował znaczne gremium potencjalnych beneficjentów funduszy europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Szerokie omówienie zagadnień związanych z innowacjami jest niewątpliwie unikalnym produktem na rynku i nie ma właściwie konkurencji. Dzięki przyjętym założeniom merytorycznym I organizacyjnym ponad 4130 osób miało okazję porozmawiać na temat innowacji w sposób, jakiego dotychczas nie znali.