ankieta dla JST

„Badanie ankietowe: Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie gmin oraz miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego”


Konsorcjanci projektu Gospostrateg zwrócili się do jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest zebranie informacji dotyczących pierwszych skutków wprowadzonych ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego spowodowanego COVID-19. Pozwoli to spojrzeć na szeroki kontekst społeczno-gospodarczy funkcjonowania JST na Mazowszu w perspektywie realizacji i planowania polityki regionalnej województwa mazowieckiego.


Raport z realizacji badania ankietowego z przedstawicielami gmin oraz miast na prawach powiatu dot. wpływu epidemii COVID-19 znajduje się w załączniku na dole strony.

Zachęcamy do lektury!

 

Osoba do kontaktu: Paweł Huras - Politechnika Warszawska: pawel.huras@pw.edu.pl.

 

Badanie realizowane jest w ramach projektu GOSPOSTRATEG - MAZOVIA 2.0 przez konsorcjum w składzie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska.”