Realizacja pilotażowego konkursu na animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza

10 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące wniosków płynących z realizowanego w bieżącym roku konkursu „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”, realizującego zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Spotkanie było okazją do zapoznania szerokiego grona uczestników (przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu województwa) z przygotowanym przez Politechnikę Warszawską raportem dotyczącym opracowania rozwiązania pozwalającego identyfikować animatorów rozwoju gospodarczego na Mazowszu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały rekomendacje i propozycje modyfikacji konkursu w kontekście kolejnych edycji. Spotkanie stanowiło równocześnie podsumowanie jednego z modułów działań w ramach projektu „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” w programie badawczym GOSPOSTRATEG I.