CHEMCLUST – Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych

rHt1nFuKiWmso2uDZA,inter_ue

 

Tytuł projektu:  Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych  (ChemCLust)

Improving Innovation Capacity in European Chemical Clusters

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

 

Rodzaj interwencji: Projekt inicjatyw regionalnych

Priorytet 1:  Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy

Podtemat: Innowacje, badania i rozwój technologii

Czas trwania projektu:  styczeń 2010 r. –  grudzień 2012 r.

 

Projekt ChemClust jest inicjatywą Europejskiej Sieci Regionów (ECRN).

 

W projekcie uczestniczy 10 partnerów z 7 krajów:

 

z Niemiec – Ministerstwo Gospodarki i Nauki Saksonii-Anhalt (partner wiodący), Ministerstwo Gospodarki, Rzemiosła i Energii Nadrenii Północnej-Westfalii i Stowarzyszenie ds. Rozwoju Brunsbuettel (kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn),

z Hiszpanii – Agencja Rozwoju Regionalnego Asturii,

z Polski – Województwo Mazowieckie,

z Republiki Czeskiej – Kraj Ustecki,

z Wielkiej Brytanii – Dystrykt Cheshire West and Chester i Region Tees Valley,

z Włoch – prowincja Nowara,

z Niderlandów – Prowincja Limburg.

 

Cel ogólny : 

poprawa efektywności polityki rozwoju regionalnego w dziedzinie innowacji i tworzenia klastrów w sektorze chemicznym poprzez współpracę międzyregionalną i wymianę dobrych praktyk.

 

Cele szczegółowe:

1.     Przyśpieszenie procesów innowacyjnych w klastrach zlokalizowanych w regionach chemicznych poprzez:

a.     usprawnienie organizacji klastrów chemicznych w celu stworzenia „obszarów wiedzy”’;

b.     włączenie głównych aktorów sektora B+R oraz administracji lokalnej i regionalnej do partnerstw klastrowych na rzecz innowacji,

c.     rozwijanie przyjaznych innowacjom struktur regulacyjnych w klastrach chemicznych na płaszczyźnie europejskiej;

 

2.     Transfer doświadczeń i wspólne wdrażanie dobrych praktyk w ramach trzech działań pilotażowych;

 

3.     Formułowanie rekomendacji dla polityki na szczeblu europejskim i regionalnym w celu stworzenia przyjaznego innowacjom otoczenia regulacyjnego;

 

Strona projektu:  www.mw.sachsen-anhalt.de